Support
P&P แฟรนไชส์ชานมไข่มุก
081-6167753 Office : 02-9483945
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

วิธีการชำระเงิน

P&P แฟรนไชส์ชานมไข่มุก

 เลขที่บัญชี
047-252-140-3
 ชื่อธนาคาร
กสิกรไทย
 ชื่อบัญชี
คุณ อารีย์ ทรัพย์วิลาวรรณ
 ชนิดบัญชี
ออมทรัพย์
 สาขาของธนาคาร
บางยี่ขัน

1. ธนาคารกสิกรไทย           สาขา  บางยี่ขัน               เลขที่บัญชี  047-2521403    

   ชื่อบัญชี  คุณ  อารีย์  ทรัพย์วิลาวรรณ                      ประเภทบัญชี   ออมทรัพย์

 

2. ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขา  เพชรบุรีตัดใหม่   เลขที่บัญชี  043-2383058  

    ชื่อบัญชี  คุณ  อารีย์  ทรัพย์วิลาวรรณ                     ประเภทบัญชี   ออมทรัพย์

 

3. ธนาคารกรุงเทพ          สาขา  ตรอกจันทน์        เลขที่บัญชี  133-4103338

    ชื่อบัญชี  คุณ  ไพจิตร  จิรเรืองกุล                          ประเภทบัญชี   ออมทรัพย์