Support
P&P แฟรนไชส์ชานมไข่มุก
081-6167753 Office : 02-9483945
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

รายการเมนูหน้าร้านแฟรนไชส์

วันที่: 2014-03-14 12:51:13.0

 

น้ำผลไม้(ปั่น  )  16 oz.  22 oz.  ช่องว่าง  ชาเขียวผลไม้  16 oz. 22 oz. 
 โยเกิร์ต  25  30    ชากีวี  30  35
 ส้ม  25  30    ชาแคนตาลูป  30  35
 แอปเปิ้ล  25  30    ชาสตอเบอร์รี่  30  35
 กีวี  25  30    ชาส้ม  30  35
 แคนตาลูป  25  30    ชาลิ้นจี่  30  35
 สตอเบอร์รี่  25  30    ชาแอปเปิ้ล  30  35
 บ๊วยแดง  25  30    ชาเลมอน  30  35
 ลิ้นจี่  25  30    ชาเขียวนมไข่มุก  30  35
 บลูเลมอน  25  30    โกโก้  30  35
 มะนาว  25  30    ชาเขียวใส  30  35
 บลูฮาวาย  25  30    นมแคนตาลูป  30  35
 บลูเบอร์รี่  25  30    นมเผือก  30  35
         นมสด  30  35
 เมนูปั่นเพิ่ม  5  บาท    ชานมไข่มุก  30  35
             
 เพิ่มวิปปิ้งครีม  10  บาท    คาปูชิโน่  30  35
         มอคค่า  30  35
             
 น้ำโซดา-ผลไม้  16 oz.  22 oz.    ชารสชาติใหม่  16 oz.  22 oz.
 โยเกิร์ต – สตอ  30      ชานมเผือก  35  40
 ส้ม  30      ชานมแคนตาลูป  35  40
 แอปเปิ้ล  30      ชานมโกโก้  35  40
 กีวี  30      ชานมกาแฟ  35  40
 แคนตาลูป  30          
 สตอเบอร์รี่  30          
 บ๊วยแดง  30          
 ลิ้นจี่  30          
 บลูเลมอน  30          
 มะนาว  30          
 บลูฮาวาย  30          
 บลูเบอร์รี่  30          
             
  เมนูปั่นเพิ่ม  5  บาท        
 เพิ่มวิปปิ้งครีม  10  บาท